Τι είναι η θερμομόνωση ;

 1. Τι είναι η θερμοπρόσοψη ή εξωτερική θερμομόνωση;

  Θερμοπρόσοψη ή εξωτερική θερμομόνωση ή εξωτερική μόνωση λέγεται η θερμομόνωση των όψεων ενός κτιρίου από την εξωτερική πλευρά.

  Ο πιο δόκιμος όρος είναι ο όρος «θερμοπρόσοψη», γιατί αναφέρεται μόνο σε προσόψεις. Για παράδειγμα, η θερμομόνωση μιας πυλωτής ή ενός δώματος/ταράτσας ενώ είναι εξωτερική θερμομόνωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να αποκαλεσθεί θερμοπρόσοψη.

  Στην ουσία η θερμοπρόσοψη ή εξωτερική θερμομόνωση είναι ένας μονωτικός/προστατευτικός μανδύας που περιβάλλει τις όψεις του κτιρίου προστατεύοντάς το έτσι από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες και δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες.

  Παράλληλα προσδίδει υψηλή αισθητική αξία.

   

 2. Υπάρχουν πολλά συστήματα θερμοπρόσοψης – εξωτερικής θερμομόνωσης;

  Πάρα πολλά! Διαφοροποιούνται τόσο ως προς το θερμομονωτικό υλικό (εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακας) όσο και προς το είδος των επιχρισμάτων/φινιρισμάτων.

   

 3. Μπορείτε να μας αναφέρετε με συντομία τα κυριότερα πλεονεκτήματα της θερμοπρόσοψης/εξωτερικής θερμομόνωσης; 

  * Η τέλεια προστασία των προσόψεων από τα στοιχεία της φύσης.

  * Η εξαίρετη θερμομόνωση χωρίς μάλιστα θερμογέφυρες που σημαίνει μείωση του κόστους θέρμανσης και κλιματισμού και αποτροπή των συμπυκνώσεων και της μούχλας.


  * Η εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων.


  * Αισθητική ανανέωση του σπιτιού.

  * Αύξηση της θερμικής άνεσης των ενοίκων.


  * Μεταφορά του σημείου συμπύκνωσης και παγετού από τον τοίχο στη θερμομονωτική στρώση.