Κατάστημα

 

 

 

Το κατάστημά μας βρίσκεται στην οδό Προαστείου 14 στην Χαλκίδα Ευβοίας.

Προσφέρουμε υπηρεσίες  υψηλής ποιότητας με χρόνια εμπειρίας στο χώρο των γύψινων και των γυψοσανίδων.

 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Γύψινα

  • Χωρίσματα

  • Κρυφοί Φωτισμοί

  • Τσιμέντινες κατασκευές

  • Κατασκευή Γυψοσανίδων